Blog

9.4. 2021

Vesmír sa nedá oklamať

Všetci sme stvorení v súlade s vesmírnymi evolučnými informačnými zákonmi, ak ich porušujeme objavujú sa v našich životoch zdravotné problémy. Ono je to v podstate veľmi jednoduchá matematika, ak sa človek rozhodne slobodne pracovať na sebe, na sebarozvoji, PSY I T. (psychoinformačnými technológiami) profesora Ignatenka, postupne pochopí, že čím viacej pracuje, teda čím viacej tvorí pozitívne (evolučné) informačné programy, pre dobro seba,...

17.3. 2021

Je radosť pracovať na sebe, ak vieme ako

Kozmoeniopsychológia, konzultácie, je radosť pracovať na sebe, ak viete ako. Anatómiu kozmického človeka, teda poznanie jemných tiel, Informačných centier riadenia (čakier) ich vzájomných vzťahov, nielen s fyzickým telom, ale i s makrokozmickými energo-informačnými jednotkami a jemnými svetmi, ktorá je základom evolučnej abecedy, by si mal osvojiť každý z nás. Bez dôkladnej znalosti týchto základných vzťahov, nemôžeme porozumieť vzájomným energo-informačným vzťahom...

3.2. 2021

Všetko je v našich myšlienkach

Vždy som si myslela, že domov je, len miesto kde som sa narodila, kde som, ako dieťa žila. Ale, až neskôr som si uvedomila, že domov si nosíme stále v sebe, so sebou, ako slimák búdku. Pochopila som, že domov je miesto v mojom vnútri, je dobre sa občas zastaviť a ísť domov, do svojho vnútra, tam nájdeme všetko....

14.12. 2020

Čo nám v tom bráni?

Čo bráni ľudstvu vylúčiť všetky negatívne prejavy života, prejsť iba na pozitívne myslenie, reč a činy? Nedostatok komplexných vedecky- teistických, intuitívne -logických, psycho-duchovných a duchovných metód poznania jemnohmotného a hrubohmotného sveta. Nedostatok komplexných vedeckých vedomostí z informačného, energetického a fyzického pohľadu. Nedostatok komplexnej vedy o človeku, poskytujúcej vedomosti o bio-informačnom mnohoúrovňovo (12 úrovní a duchovnosť) systéme vedomostí človeka, odrážajúcu objektívnu skutočnosť jemnohmotných a hrubohmotných svetov,...

8.11. 2020

Všetci sme deti Zeme a Vesmíru

Všetci sme deti zeme a vesmíru, sme prijímače a vysielače, človek je mikrokozmos a vesmír makrokozmos, človek je hologram vesmíru a všetky informácie, čo sú založené vo vesmíre sú aj v ňom. Človek je fyzicko energo-informačný systém, ktorý, ak je otvorený a odblokovaný, má vždy dostatok energie na prácu, má dostatok informácii na rozvoj a cez duchovnú evolučnú informáciu, si dokáže každý jeden s úsmevom...

3.7. 2020

Každý človek je človek je potenciálny génius

Každý z nás má fenomenálne schopnosti, o ktorých ani netušíme, každý človek je potenciálny génius. Jediné, čo nám bráni v ich prejavení, je množstvo mínusovej informácie v našom systéme. Stále narušovanie kozmických zákonov, spôsobuje, že sa náš kanál spojenia medzi Mikrokozmom a Makrokozmom zužuje a ak nemáme dostatočný prístup k jemným kozmickým energo-informačným tokom, nie sme schopní ani prijímať, ani vysielať a podobáme...

19.6. 2020

Nesprávny model myslenia

Človek prijal nesprávny model, narodil som sa, do 20 rokov študujem, do 40-50 rokov pracujem a potom, už začínam starnúť. To je prosím dezinformačný model, je čas odložiť tento nesprávny model, že človek musí byť starý a chorý preč. Kozmické evolučné zákony, v súlade s ktorými je stvorený celý svet, naša zem, vesmír, človek aj všetko okolo nás sú dané a nemenné,...

8.6. 2020

Všetci ľudia stále hľadajú zázračný spôsob, zázračný elixír, na zdravie, no nemôžu nič nájsť, prečo?

Pretože, ak človek používa, iba obyčajné myslenie, ani tie najlepšie elixíry, terapie, masáže, krémy a iné mnemanické technológie nebudú správne fungovať, prečo? Pretože, ak je v systéme človeka veľa mínusových informácií, teda má človek veľkú karmu, tak jeho systém, nie je schopný vyrobiť dostatočné množstvo energie, aby mohli všetky jeho systémy a orgány, vždy efektívne pracovať, na jeho zdraví....

11.5. 2020

Čo nám blokuje naše zdravie, schopnosti, aj dobrú náladu ?

My všetci žijeme v nádhernom, svete dobra, lásky, viery, múdrosti, sily ducha. Okolo nás je obrovské, nekonečné množstvo evolučných, teda pozitívnych informácii, ktoré, ale niektorí zatiaľ nedokážeme využívať, lebo náš systém je zavretý mínusovou informáciou, po starom karmou. Ale, ak začneme používať Nový model myslenia a plniť 5 informačných princípov, tak potom systém takého človeka dokáže prijať, obrovské...

27.4. 2020

Či sa nám to páči, alebo nie, všetci sme prijímače a vysielače

Všetci sme deti zeme a vesmíru, sme prijímače a vysielače, človek je mikrokozmos a vesmír makrokozmos, človek je hologram vesmíru a všetky informácie, čo sú založené vo vesmíre sú aj v ňom. Človek je fyzicko energo-informačný systém, ktorý, ak je otvorený a odblokovaný, má vždy dostatok energie na prácu, má dostatok informácii na rozvoj a cez duchovnú evolučnú informáciu, si dokáže každý jeden s úsmevom...