Či sa nám to páči, alebo nie, všetci sme prijímače a vysielače

Všetci sme deti zeme a vesmíru, sme prijímače a vysielače, človek je mikrokozmos a vesmír makrokozmos, človek je hologram vesmíru a všetky informácie, čo sú založené vo vesmíre sú aj v ňom.

Človek je fyzicko energo-informačný systém, ktorý, ak je otvorený a odblokovaný, má vždy dostatok energie na prácu, má dostatok informácii na rozvoj a cez duchovnú evolučnú informáciu, si dokáže každý jeden s úsmevom a bez veľkej námahy dosiahnuť absolútne zdravie, mladosť, dokáže si vybudovať absolútny silný bio-energo-informačný systém.

Každý z nás má fenomenálne schopnosti, o ktorých ani netušíme, každý človek je potenciálny génius. Jediné, čo nám bráni v ich prejavení, je množstvo mínusovej informácie v našom systéme. Stále narušovanie kozmických zákonov, spôsobuje, že sa náš kanál spojenia medzi Mikrokozmom a Makrokozmom zužuje a ak nemáme dostatočný prístup k jemným kozmickým energo-informačným tokom, nie sme schopní ani prijímať, ani vysielať a podobáme sa nedokonalému rádiu, ktorého signál môžeme zachytiť maximálne v pásme stredných vĺn.

Naše vedomie je zúžené a preto si ani nedokážeme predstaviť, že môže existovať aj iný stav, iná realita. Nechápeme, že kľúč k zdraviu a úspechu držíme v rukách, iba my sami. Každý z nás má obrovské skryté rezervy, ktoré odhalíme, ale, až v tej chvíli, keď sa slobodne rozhodneme rešpektovať Stvoriteľa a žiť podľa jeho Kozmických zákonov. Až vtedy sa totiž môže prejaviť, všetko, čo Stvoriteľ do nás vložil.

Vieme už, že neexistujú Dobrí a Zlí, neexistujú dve kategórie duše. Boh stvoril síce neopakovateľné individuálne ľudské duše, ale všetkým dal rovnakú šancu. Je preto logické, že aj naša základná výbava k existencii vo Vesmíre musí byť rovnaká, aj keď sa nám to na prvý pohľad zdá nereálne, je len na našom slobodnom rozhodnutí, ako s ňou naložíme.

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre