Čo nám v tom bráni?

Čo bráni ľudstvu vylúčiť všetky negatívne prejavy života, prejsť iba na pozitívne myslenie, reč a činy?

  1. Nedostatok komplexných vedecky- teistických, intuitívne -logických, psycho-duchovných a duchovných metód poznania jemnohmotného a hrubohmotného sveta.
  2. Nedostatok komplexných vedeckých vedomostí z informačného, energetického a fyzického pohľadu.
  3. Nedostatok komplexnej vedy o človeku, poskytujúcej vedomosti o bio-informačnom mnohoúrovňovo (12 úrovní a duchovnosť) systéme vedomostí človeka, odrážajúcu objektívnu skutočnosť jemnohmotných a hrubohmotných svetov, skládajúcich sa z asi 99,99% z jemnohmotnej evolučnej informácie, energie a hmoty a len z 0,01% hrubohmotnej evolučnej informácie, energie a hmoty, ktorá má kozmoplanetárnu božskú povahu s identickou vesmírnou štruktúrou.
  4. Nedostatok komplexných vedeckých vedomostí o zákonoch budovania, rozvoja a zdokonaľovania mnohoúrovňového duchovne evolučného systému vedomia človeka, ktorý existuje vďaka vyváženej výmene s prostredím, hmotou, energiou a hlavne evolučnou duchovnou informáciou.
  5. Nedostatok komplexných vedeckých vedomostí o zákonitostiach, mechanizmoch a úlohách evolučnej (pozitívnej) a involučnej (negatívnej) informácii v živote ľudstva a vesmíru.
  6. Nedostatok jednotnej komplexnej vedeckej klasifikácie všetkých druhov jemnohmotnej a hrubohmotnej evolučnej a involučnej informácii.
  7. Nedostatok komplexných metodológii testovania, eliminácie a transformácie (na vedomej a nevedomej úrovní vedomia) zbytočnej, pre systém človeka a spoločnosti škodlivej zápornej informácii, ktorá je prameňom všetkých negatívnych prejavov života a vedie k duchovnému ožebračovaniu, degradácii a zrodu všetkých negatívnych prejavov života.
  8. Nedostatok vedeckých metód výberu a použitia (na vedomej i nevedomej úrovni vedomia) iba pre človeka a spoločnosti užitočnej jemnohmotnej a hrubohmotnej evolučnej informácie, vylučujúcej všetky negatívne prejavy života.
  9. Nedostatok vedeckých duchovne mravných kritérii hodnotenia rozvoja a činnosti, ako človeka zvlášť, tak i spoločnosti, zeme a civilizácie celkovo z evolučného duchovno-informačného hľadiska.
  10. Nedostatok zavádzania vedeckého svetového jednotného kozmohumanistického (výchovno-pedagogického) systému, pomáhajúceho postupnému prevedeniu ľudstva na používanie, iba evolučnej informácie, zrodu pozitívneho spôsobu myslenia, novej kozmohumanistickej kultúry a civilizácie Zlatého veku Stvoriteľa.

Vedomosti poznania života, získal profesor Ignatenko pomocou psycho-intuitívnych, intuitívno-logických a psycho-duchovných metod. V priebehu 10 rokov získaval vedomosti od jemnohmotných nebeských učiteľov o človeku (mikrokozmu) a vesmíre (makrokozmu).

Zdroj: Albert Ignatenko Abeceda Života. Na webinároch, alebo seminároch profesora Ignatenka získate všetky potrebné informácie.

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre