Čo je nemoc?

Nemoc je absencia energie a prečo?

Človek si buď sám vytvára vo svojom vnútri negatívne informácie strach, stres, smútok, hnev a iné, alebo ich prijíma z okolia, z televízie, z novín, od suseda, od partnera a podobne. A keďže sú pre náš systém nepotrebné, tak sa ich snaží náš systém zbaviť, aby nám zachoval zdravie a pretransformováva, premieňa ich na pozitívne. Tie, čo však nestihne pretransformovať, premeniť vyhadzuje do Vesmíru, tam sa podľa zákona zachránenia informácie fixujú, v našom osobnom makrokozmickom kanále a získavajú schopnosť sa, ako karma ku nám veľa krát vracať, vždy, však s tým istým negatívnym účinkom na náš systém, až pokým ich všetky vedome nepretransformujeme, nepremeníme.

Vieme, že informáciu nie je možné zničiť, alebo zakázať, ale je možné ju, vždy okamžite pretransformovať. A keďže musí náš systém často pretransformovávať všetky negatívne informácie na pozitívne, aby nám zachoval zdravie, lebo sú pre nás nepotrebné, tak pracuje a pri každej práci sa spotrebováva energia, ktorú náš organizmus potrebuje na to, aby všetky naše orgány a systémy mohli efektívne pracovať, na našom zdraví, na našej dobrej nálade.

Pretože, sa naša energia zbytočne míňa, na stále pretransformovávanie negatívnych informácii, či, už tých našich, alebo, aj tých, ktoré ku nám prichádzajú z okolitého prostredia, chýba potom energia všetkým našim orgánom a systémom na plnohodnotnú prácu, organizmus je oslabený a objavujú sa u nás zdravotné problémy. V podstate si dvakrát míňame svoju energiu, raz na pretransformovanie tej negatívnej informácie na pozitívnu a druhý krát, keď náš systém vyhadzuje do vesmíru, všetko to, čo nestihol pretransformovať.

Na realizáciu svojich životne dôležitých myšlienkových programov, však nepoužívame 100 % potenciálu svojho organizmu, ale maximálne 2 – 3 %, ostatné naše schopnosti spia, driemu. Preto sa, aj plnenie, realizácia všetkých našich životne dôležitých informačných, myšlienkových programov spomaľuje o 97-98% ale, taktiež náš organizmus nedostáva množstvo rôznych druhov energií, čo potom vedie ku vzniku rôznych ochorení.

Komentáre