Je radosť pracovať na sebe, ak vieme ako

Kozmoeniopsychológia, konzultácie, je radosť pracovať na sebe, ak viete ako.

Anatómiu kozmického človeka, teda poznanie jemných tiel, Informačných centier riadenia (čakier) ich vzájomných vzťahov, nielen s fyzickým telom, ale i s makrokozmickými energo-informačnými jednotkami a jemnými svetmi, ktorá je základom evolučnej abecedy, by si mal osvojiť každý z nás. Bez dôkladnej znalosti týchto základných vzťahov, nemôžeme porozumieť vzájomným energo-informačným vzťahom Mikrokozmu a Makrokozmu, nemôžeme pochopiť vzájomné prepojenie Človeka, Zeme a Vesmíru.

Bez dôkladnej znalosti týchto základných vzťahov, nemôžeme porozumieť vzájomným energo-informačným vzťahom Mikrokozmu a Makrokozmu, nemôžeme pochopiť vzájomné prepojenie Človeka, Zeme a Vesmíru.

Každému, kto chce začať pracovať rýchlejšie a efektívnejšie na rozvoji svojich schopností, na svojom zdraví, odporúčam s láskou online štúdium na Univerzite Psychoinformačných Technológii PSY-I.T.

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre