Nesprávny model myslenia

Človek prijal nesprávny model, narodil som sa, do 20 rokov študujem, do 40-50 rokov pracujem a potom, už začínam starnúť. To je prosím dezinformačný model, je čas odložiť tento nesprávny model, že človek musí byť starý a chorý preč.

Kozmické evolučné zákony, v súlade s ktorými je stvorený celý svet, naša zem, vesmír, človek aj všetko okolo nás sú dané a nemenné, určite sa, len tak, k vôli nám nebudú meniť. Ak chceme mať všetko potrebné k plnohodnotnému životu, tak na základe nášho slobodného rozhodnutia začnime, my sami pracovať na sebe, rozhodnime sa, že budeme, vždy tvoriť a prijímať, iba pozitívne (evolučné) informácie.

Prejdime na pozitívne myslenie, reč aj činy, Začnime plniť informačné zákony v súlade, s ktorými sme zostrojení, stvorení, lebo len my sami si modelujeme ten svoj život.

Komentáre