Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie
o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Podnikám pod menom Anna Nováková, IČO: 41028376, so sídlom Nádražná 85, 900 81 Šenkvice a som zapísaná v živnostenskom registri. Prevádzkujem webové stránky www.annanovakova.sk. Vaše osobné údaje zpracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí ma so spracovaním budú
pomáhať.

AKO MA MÔŽETE KONTAKTOVAT?

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. Čísle +421 903121512 alebo na e-mail: info@annanovakova.sk

PREHLASUJEM

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje, len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy Vaše osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. poskytnutie konzultácie činnosti a služieb s tým súvisiacich).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste mojím zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu,
  lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky a informácie zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám tieto newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od
  udelenie. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu. Ak narazím na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, súvisiace s mojím odborom, rada vám jeho prácu v e-maile odporučím.
 • Fotografie a video záznamy zo seminárov. Na niektorých mojich živých akciách - školeniach, seminároch - kupujem fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používam v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu na pozretie. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte mi vedieť na moje kontaktné údaje pred usporiadaním živej akcie.
  Vaše osobné údaje si ponechám po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu ich uchovania, alebo, ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

COOKIES

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate, alebo tiež či prichádzate vďaka niektorému z mojich affiliate partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov, pretože používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Koho využívam pre spracovanie?

 • Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • Služby Facebook Pixel , prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetka možná (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytnuté osobné údaje TRETÍM OSOBÁM
K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb
a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu, provízny systém
 • Facebook - FB pixel
 •  Google - Google Analytics
 • Účtovné

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
Odovzdávanie dát mimo Európskej únie Dáta zpracovávám výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@annanovakova.sk

Máte právo na informácie , ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Môžete ma kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje zpracovávám a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že zpracovávám vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste napadli spracovania. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovanie. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámenie.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažností kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať ma, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

MLČANLIVOSŤ
Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudem vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 1.5.2018