Riešiť problémy je potrebné láskou, nie silou

Vo svojich vzťahoch ľudia majú sklon riešiť problémy silou a tým sa všetko komplikuje. Všetko sa otravuje pretože týmto chovaním prebúdzajú svoju slabú povahu, teda prianie jednať rovnako. Pokiaľ ľudia dávajú prednosť brutálnej sile, pred silou duchovnou, pred silou božej lásky, nič nevyriešia. Riešením je láskavosť, pokora. Pochopiteľne, že nie všetko sa hneď vyrieši, pretože keď sa ukážete láskavými a pokornými, iný, ktorí sú slabšej povahy, budú vo vás vidieť hlúpeho slabocha a využijú vaše chovanie, aby vás prišlapili. Ale buďte pokojní, za nejaký čas si uvedomia, že vaše chovanie nespočíva na slabosti, ale naopak vo veľkej morálnej a duchovnej sile, postupne sa stanú pokornejšími, úctivejšími a všetko sa hladko vyrieši.
Snažte sa teda odteraz riešiť problémy, ktoré máte s vašimi, priateľmi, nepriateľmi prejavom lásky a láskavosti. Takýmto jednaním uvediete do pohybu priamy vzťah, ktorý ich jedného dňa donutí odpovedať rovnako. Keď sa položí zlosť proti zlosti, nenávisť proti nenávisti, násilie proti násiliu, použije sa veľmi stará filozofia, z ktorej nevznikne žiadny dobrý výsledok. Láskavosťou sa zdoláva pochabosť, láskou sa zaháňa nenávisť, miernosťou sa bojuje proti hnevu, zlosti.
Je nutné trvalo pochopiť tento zákon, že len dobro môže úspešne bojovať proti zlu. Dobro silnie, nemôže zomrieť, zatiaľ, čo zlo je bezmocné. Dá sa to prirovnať k hodenému kameňu do vzduchu. Čím viacej času uplynie, tým menej sily má k pozdvihnutiu. Naopak, dobro je, ako kameň hodený z výšky veže. Postupne sa jeho pohyb urýchľuje. V tom spočíva tajomstvo dobra: z počiatku je slabé, ale neskoršie mocné. Naopak, zlo je z počiatku všemocné, ale stále viacej a viacej slabne. To je dobre si uvedomiť.

 

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre