Všetci ľudia stále hľadajú zázračný spôsob, zázračný elixír, na zdravie, no nemôžu nič nájsť, prečo?

Pretože, ak človek používa, iba obyčajné myslenie, ani tie najlepšie elixíry, terapie, masáže, krémy a iné mnemanické technológie nebudú správne fungovať, prečo?

Pretože, ak je v systéme človeka veľa mínusových informácií, teda má človek veľkú karmu, tak jeho systém, nie je schopný vyrobiť dostatočné množstvo energie, aby mohli všetky jeho systémy a orgány, vždy efektívne pracovať, na jeho zdraví. Človeku chýba energia, pretože má v systéme veľa mínusových informácii, či, už tých svojich, alebo z okolitého prostredia a nevie, ako sa ich môže zbaviť.

Je naozaj veľmi dôležité vedieť, že ich môžeme, vždy okamžite pretransformovať, premeniť na pozitívne. Naozaj nemusíme všetko nasávať, ako špongia, naučme sa vyberať si informácie, takisto, ako si vyberáme pekné oblečenie, alebo dobré jedlo.

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre