Všetci sme deti Zeme a Vesmíru

Všetci sme deti zeme a vesmíru, sme prijímače a vysielače, človek je mikrokozmos a vesmír makrokozmos, človek je hologram vesmíru a všetky informácie, čo sú založené vo vesmíre sú aj v ňom. Človek je fyzicko energo-informačný systém, ktorý, ak je otvorený a odblokovaný, má vždy dostatok energie na prácu, má dostatok informácii na rozvoj a cez duchovnú evolučnú informáciu, si dokáže každý jeden s úsmevom a bez veľkej námahy dosiahnuť 100% zdravie, mladosť, dokáže si vybudovať absolútny silný bio-energo-informačný systém.

Ale, človek prijal nesprávny model, narodil som sa, do 20 rokov študujem, do 40-50 rokov pracujem a potom, už začínam starnúť, toto je prosím nesprávny model, je čas odložiť tento dezinformačný model, že človek musí byť starý a chorý preč. Som, už pekných pár rokov na starobnom dôchodku a žijem stále plnohodnotný život.

Kozmické evolučné zákony, v súlade s ktorými je stvorený celý svet, naša zem, vesmír, človek aj všetko okolo nás sú dané a nemenné, určite sa, len tak, k vôli nám nebudú meniť, ale ak chceme mať všetko, čo potrebujeme k plnohodnotnému životu, tak na základe nášho slobodného rozhodnutia začnime, my sami pracovať na sebe. Rozhodnime sa, že budeme, vždy tvoriť a prijímať, iba pozitívne informácie.

Získajte môj e-book zdarma. Nájdete tu zaujímavé informácie o tom, ako môžete začať, aj vy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať na svojom zdraví, na dobrej nálade, na svojich vzťahoch, na rozvoji svojich schopností, o ktorých možno, ani netušíte, že ich máte. Ale, taktiež tam nájdete vysvetlenie, čo nám v tom bráni.

Komentáre